תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר "Excellent Brain"

עדכון אחרון: נובמבר 2023

מוח מצוין בע”מ, ח.פ. 514002955 (“החברה”) מברכת את בחירתכם להשתמש במוצרים שלנו ולגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.excellent-brain.co.il (״האתר״).
או המופעל בכתובת www.excellent-brain.com
או כל אתר אחר המופעל על ידי החברה.

Excellent Brain הינו אתר לרכישה מקוונת של חיישן המציג את פעילות המוח, בעזרתו ניתן לבצע אימונים למוח . ניתן לרכוש באתר באופן נוח ומאובטח את המוצרים המוצעים לרכישה באתר ולקבל אותם במשלוח עד הבית. כמו כן, האתר מספק מידע אודות המוצרים המוצעים לרכישה באתר, וכן אודות השירותים המסופקים על ידי החברה. 
למען הסר ספק, תקנון זה יחול גם על המוצרים (להלן: המוצרים") של החברה (שמשמעם לרבות הערכה הביתית הכוללת חיישן מוח, חיישן המוח, התוכנה וכל מוצר, תוכנה או אביזר המשווק דרך מוח מצוין, גם אם לא נרכשו או הוזמנו דרך האתר, ולרבות, הזמנה טלפונית או רכישה או שימוש בכל דרך אחרת, וכן במסגרת קורס או לימודים מטעם החברה או בשיתוף פעולה איתה)

למען הסר ספק "החברה" תכלול גם כל מי מטעמה, לרבות עובדים, שותפים וכל גורם הפועל מטעמה כדין.

 1. השימוש באתר או במוצרים:
  1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין החברה בנוגע לגלישה ושימוש באתר  או במוצרים בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב, או בכל דרך אחרת. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו, וכן שימוש במוצרים, מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
  2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר או השימוש במוצרים מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  4. ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.
  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 2. קניין רוחני:
  1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמוצרים, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.
  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.
  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש. למען הסר ספק, העדר של סימן כאמור אינו פוגע בזכויות הקניין הרוחני.
  4. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, החברה מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש באתר ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי למען הסר ספק, סעיף זה לא חל על המוצרים, אלא על טקסט כתוב באתר בלבד.
 3. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
  1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 4. הצהרות משתמש:
  1. בעת גלישה באתר או בעת שימוש במוצרים, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש בו או במוצרים הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר או לחברה; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר או במוצרים; (7) השימוש שלך באתר או במוצרים לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
  2. החברה רשאית, למנוע מכל גולש שימוש באתר או במוצרים לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
 5. פעילות אסורה באתר או במוצרים:
  1. אינך רשאי להשתמש באתר או במוצרים אלא למטרות שלשמן הם נועדו. השימוש באתר או במוצרים מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי החברה באופן ספציפי.
  2. כמשתמש האתר או המוצרים, אתה מסכים שלא:
   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר או המוצרים כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;
   2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר או המוצרים;
   3. לעשות שימוש לא מורשה באתר או במוצרים, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;
   4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר או המוצרים, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
   5. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו או את המוצרים ו/או את משתמשיהם;
   6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או המוצרים או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר או במוצרים;
   7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
   8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר או למוצרים לאדם אחר;
   9. להשתמש  במידע שהתקבל באתר או במוצרים על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
   10. להשתמש באתר או במוצרים כחלק מכל מאמץ להתחרות בחברה;
   11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר או המוצרים, או אפשרות או יישום שבהם.;
   12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני החברה או גורם מטעמה או משתמש בה;
   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או המוצרים, או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;
   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר או במוצרים; 
   16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר או למוצרים, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;
   17. להשתמש באתר או במוצרים באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
  3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר או במוצרים תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר או במוצרים, וזאת תוך ויתור על כל תביעה לשיפוי, החזר או פיצוי.
 6. תוכן צדדים שלישיים:
  1. האתר (או המוצרים) רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (אתרי צד שלישי) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (תוכן של צד שלישי). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר (או החברה) לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.
  2. הבחרה לא לוקחת אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
 7. ניהול האתר או המוצרים:
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או לחברה או למוצרים או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר או המוצרים באופן שיגן על זכויות החברה ורכושה ויקל על תפקודה התקין.
 8. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר או החברה, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת.
  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר או במוצרים שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתה הבלעדי של החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר או במוצרים, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
  6. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (חוק התקשורת).
  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאית החברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
  10. החברה רשאית לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אלי האתר או מוצרי החברה בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   3. אם הופרו תנאי התקנון;
   4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר או במוצרים בכל דרך שהיא.
   5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.
  11. החברה (לרבות כל מי מטעמה) לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
  12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר או במוצרים, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 9. תנאים נוספים לשימוש במוצרים
  1. המוצרים, כפי שפורטו לעיל, כוללים שימוש בטכנולוגיה של נוירופידבק, תוכנת מחשב, וכל שימוש בהם מהווה הסכמה על האמור בתקנון זה, וכן לרבות האמור בסעיף זה.
 1. אימון נוירופידבק מבוסס על טכניקה לא פולשנית, הכוללת מכשור EEG הקורא גלי מוח. במסגרת האימון בציוד מטעם החברה, נעשה שימוש בחיישן המורכב על המצח ומודד גלי מוח מאזור האונות הפרה-פרונטליות במוח (אזור Fp1). ככל שישווק חיישן אחר, פרטיו יעודכנו לגביו באתר או במסמכי המכירה.
 2. חיישן זה מבוסס על תקשורת בלוטות' (Bluetooth) וככזה הקרינה שלו זניחה והיא זהה להתקני בלוטות' אחרים (כגון אוזניות או טלפון סלולרי עם בלוטות').
 3. אימון הנוירופידבק (בפרוטוקול להפרעת קשב: ADHD) נמצא יעיל להפחתת תסמיני הפרעת קשב במספר מחקרים מדעיים, בכל מקרה הצלחה של יעילות האימון תלויה גם בדיוק האבחון להפרעת הקשב, הקפדה על תכנית האימונים (בהיבט של התמדה בכל סדרת הפגישות, תדירות האימונים, משך האימונים והקפדה על הוראות הביצוע באימון הכוללות שאיפה לריכוז מירבי) וגורמים נוספים שלא תמיד ניתנים לאיתור מראש, כך שעבור כ-20% מן המתאמנים התועלת מהאימון תהיה מזערית, אם בכלל. ולגבי שאר המקרים, בתלות בכל תנאי האימון כאמור.
 4. אם הנחיות האימון המיטביות אינן ברורות לך, ניתן לפנות לאתר החברה או לחברה לפרטים נוספים, וכן ליצור קשר עם מאמן (אם אתה עובד דרך מאמן) או לפנות לאיש מקצוע המנוסה בתחום הנוירופידבק (או לרופא או פסיכולוג מומחים המנוסים בתחום). אין לבצע את האימון ללא הבנה של ההנחיות לתכנית אימון מיטבית, ללא קריאה והסכמה של תקנון זה. בכל מקרה של ספק יש להפסיק את האימון ולהתייעץ כאמור.
 5. במקרה של אימון לשיפור קוגניטיבי בגיל השלישי, יעילות האימון מתבססת על מספר מאמרים המראים יעילות של נוירופידבק באופן כללי לשיפור תפקוד קוגניטיבי – כאשר מדובר באוכלוסיות שונות ובאזורי מוח שונים ובתפקודים שונים. ככלל, אין מספיק מידע על אחוזי היעילות של האימון בגיל השלישי והמידע על שכיחות היעילות ביחס לאוכלוסייה הכללית עדיין אינו מבוסס. בכל מקרה האימון מיועד לנסיגה קוגניטיבית במבוגרים בריאים (לכל היותר: Mild Cognitive Impairment), ולא לאלצהיימר, דמנציה והפרעות ניווניות.
 6. במספר מחקרים נמצא כי האימון (להפרעות קשב) יעיל לאורך זמן, אולם על מנת להגביר את הסיכוי ליעילות לאחר תום תקופת האימון יש להקפיד על סיום כל פגישות האימון המומלצות (30 בדרך כלל). יש מקרים מסוימים בהם חזרה על מספר אימון לאחר תקופת זמן עשויה להגדיל את היעילות.
 7. בכל מקרה האימון אינו טיפול, ובפרט – אינו טיפול רפואי או נפשי, וביתר דגש אינו טיפול נוירולוגי, פסיכיאטרי או פסיכולוגי – הוא אינו מיועד לרפא מחלות (או הפרעות) או למנוע אותן. כמו כן הציוד של החברה אינו תכשיר או מוצר רפואי ואינו תרופה.
 8. בכל מקרה אין להפסיק או לשנות טיפול תרופתי הניטל על ידי רופא אלא לאחר התייעצות עם הרופא, ואין לשנות טיפול נפשי או אחר ללא התייעצות עם הגורם המוסמך המעניק את הטיפול.
 9. ידוע כי בדיקה מקדימה של EEG כמותי (QEEG) עשויה להקטין במידת מה את הסיכוי לאימון לא יעיל, ולסייע בדיוק תוכנית האימונים, בדיקה זו אינה מוצעת במסגרת שירותי החברה, והיא לשיקול המשתמש אם רצונו להגדיל את הסיכוי להצלחת יעילות האימון או בחינת התאמתו לאימון.
 10. ידוע לי כי האימון מיועד לבעלי הפרעת קשב (ADHD) או קשיי קשב ניכרים ממקור נוירולוגי (כגון MCI בגיל השלישי), לכן מומלץ כי אבחון מקצועי (של רופא או פסיכולוג מוסמכים) להפרעת הקשב יתבצע בטרם התחלת האימון. בכל מקרה אבחון אינו ערובה להצלחת האימון, אולם במקרים בהם האימון מתבצע ללא אבחון מקדים, יעילותו עשויה לפחות, שכן ייתכן שאינו מתאים.
 11. באימון לגיל השלישי לשיפור קוגניטיבי מומלץ מאד להתייעץ עם רופא מומחה (נוירולוג, פסיכיאטר או גריאטר) לפני תחילת האימון, וכל במהלכו לצורך מעקב.
 12. ככלל האימון מיועד לאנשים בריאים, ללא הפרעות נפשיות (למעט הפרעת קשב), וללא הפרעות פסיכיאטריות, נוירולוגיות או מוטוריות. בכל מקרה של הפרעה או בעיה רפואית או נפשית כאמור חובה לפנות לרופא מומחה בתחום (נוירולוג או פסיכיאטר) בטרם התחלת האימון, ובכל מקרה האימון יהיה בכפוף להוראות הרופא ובאחריותו בלבד.
 13. האימון מתאים לילדים החל מגיל 8 בדרך כלל. ההתאמה יכולה להשתנות גם בהתאם לרמתו השכלית של המתאמן וגורמים נוספים, כך שלא מתאים כ"כ לאנשים הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית. בכל מקרה, על פי הוראות היצרן של החיישן, הוא אינו מותאם לילדים מתחת לגיל 6 (כך שאין להשתמש בילדים מתחת לגיל שש בכל מקרה). בהיקפי ראש קטנים גם ייתכן קושי בהצמדת האלקטרודות למצח, ובכך לא יתאפשר אימון יעיל.
 14. בנוסף לכל האמור לעיל, האימון אסור למי שסובל מהפרעות אפילפסיה או מהפרעות נוירולוגיות חמורות אחרות. בכל מקרה של ספק חובה להתייעץ ברופא מומחה (נוירולוג או פסיכיאטר). בנוסף, האימון כולל צפיה ארוכה יחסית מול מסך מחשב, לכן הדבר אינו מתאים למי שצפיה ממושכת עלולה לגרור בעיות (כגון בעיות בעיניים או תגובות נוירולוגיות, בעיות צוואר וכל בעיה רפואית אחרת).
 15. עקב רגישות החיישנים, האימון לא יעיל במקרה של תזוזות רבות וכן של הזעה באזור המצח. על כן בכל מקרה של הפרעה או תסמונת הכוללת תנועות רבות באזור הראש ועיניים, רעד ניכר או הזעה – האימון לא מומלץ.
 16. בדרך כלל, אם המתאמן מקפיד על תוכנית האימונים, נראה שיפור בתסמיני הקשב תוך כ-8-10 פגישות. אם לאחר זמן זה, אם היתה הקפדה על התוכנית, ולא ניכר כל שיפור בתפקודי הקשב בתחומי החיים השונים, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מומחה (רופא או פסיכולוג מומחה בתחום רלוונטי עם רקע בתחום הנוירופידבק) או לפנות לבדיקת QEEG. בכל מקרה אי יעילות האימון עלולה לקרות בכ-20% מהמקרים (עבור הפרעות קשב), כפי שצוין לעיל, ומדובר בסיכון מחושב שנלקח מראש על ידי המתאמן.
 17. בהנחה כי המתאמן בריא, לא צפוי כל סיכון או סיבוך מאימון הנוירופידבק, אולם יתכן כאב ראש קל הדומה לכאב ראש הנגרם עקב עומס מחשבתי/קוגניטיבי (בדומה לכזה שמרגישים לפעמים לאחר מאמץ מחשבתי ממושך כמו למידה ארוכה למבחן), ותיתכן תחושה קלה של עורות או מתח. תופעות הלואי הן קלות וחלופות מאליהן תוך זמן קצר. בכל מקרה של ספק יש להפסיק האימון ומומלץ לפנות ליעוץ רפואי לפני המשכתו.
 18. במסגרת שירותי החברה עשויה להיות אפשרות לאימון לפי פרוטוקולים לאימון רגיעה וכן לשיפור ביצועים או ביצועי שיא (וזאת בהתאם לרישיון המשתמש הספציפי או מדיניות החברה). אימונים אלה בעלי ביסוס מחקרי מצומצם יותר, ומיועדים למתאמנים בריאים בלבד, ואינם מהווים בכל מקרה טיפול בהפרעות חרדה, התמכרות, הפרעות מצב רוח או כל הפרעה גופנית, נפשית או פסיכיאטרית. בכל מקרה אין להשתמש בפרוטוקולים אלה כטיפול יחיד או מרכזי להפרעה כלשהי, וחובה להתייעץ עם איש מקצוע (רופא או פסיכולוג מומחה) לפני התחלת האימון.
 19. למען הסר ספק, המתאמן מודע להיקפי יעילות האימון, ובכל מקרה אי יעילות של האימון לא תהווה כל עילה לתלונה, תביעה או פעולה משפטית כלשהו נגד החברה או המאמן/נת.
 20. במקרה של אימון הניתן בידי מאמן. האחראי הבלעדי כלפייך המתאמן, הוא המאמן המבצע את האימון בפועל, והחברה לא תהיה אחראית על כל נזק, טענה, תלונה או תביעה הקשורה או הנובעת במישרין או בעקיפין מגורמים אלה – האימון, הניורופידבק, מוצרי החברה או המאמן עצמו. אולם הסכמתך והצהרתך הניתנות למסמך זה יהיה כוחה יפה גם כלפי המאמן.
 21. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית ביחס לאיכותו המקצועית של המאמן/ ומהלך האימון שמבוצע על ידיו, זאת בין אם המאמן הוכשר על ידי קורס של החברה ובין אם לאו. אולם המתאמן רשאי לפנות לחברה לברר פרטים על המאמן ורקעו בכל זמן שירצה.
 22. בכל מקרה החברה (והמאמן) לא תהיה (יהיו) אחראית (אחראים) עבור מתאמן שהתאמן בניגוד להוראות מסמך זה.
 23. במסגרת התוכנה של החברה נאספים נתונים אישיים שלך מאימון ה-EEG, וכן נתונים נוספים (כגון שאלונים) שהם בבחינת רשות ואינך חייב/ת למלאם. בכל מקרה שימושך בנוירופידבק (וכן מילוי שאלונים אם תבחר למלאם) מהווים הסכמה להשתמש במידע לצורכי מחקר (ללא כל פרט אישי או מזהה) או עבור שיפור יעילות האימון עבורך, ובכל מקרה פרטים רגישים ואישיים שלך לא יחשפו ללא הסכמתך ובכפוף לדיני מדינת ישראל.
 24. יובהר בזאת כי בשאלונים אין למלא מידע אישי מזהה, ואין חובה למלא מידע רגיש. כך שככל שנאסף שם מידע שעשוי להיות מוגן לפי כל דין, הוא נשמר ללא פרטים שעשויים לזהות את המשתמש או לפגוע בפרטיותו. בכל מקרה, בעת שימוש במוצר אתה מביע את הסכמתך לאיסוף הנתונים, לשמירתם ולשימוש בהם כאמור לפי כל דין.
 1. סיום:
  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר או במוצרים. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, החברה שומרת על זכותה למנוע מכל גולש את השימוש באתר ( לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, החברה רשאית להפסיק את השימוש שלך באתר או במוצרים  וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
 2. שינויים באתר או במוצרים, תקלות והפסקות שירות:
  1. החברה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את התוכן באתר או במוצרים מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. החברה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר או במוצרים, וכן אינה מחויבת בעדכון המשתמש
  2. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
  3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר או המוצרים או החברה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה.
  4. החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר או במוצרים ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון. בשימוש באתר או במוצרים אתה נותן את הסכמתך גם לכך ששינויים אליה יחולו כאמור באופן חד צדדי על ידי החברה, ובלבד שיעודכנו בתקנון.
 3. הרכישה באתר:
  1. ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים לרכישה באתר באופן נוח ומאובטח. למען הסר ספק סעיף זה חל על כל הזמן של מוצרים או שירותים מהחברה, גם לא דרך האתר.
  2. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
  3. בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. החברה רשאית לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, והיא רשאית לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.
  4. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, החברה תהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והיא רשאית לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של החברה. במידה והחברה תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את החברהבכל ההוצאות שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
  5. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.
 4. מדיניות משלוחים:
  1. החברה תדאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר.
  2. הזמנות יטופלו ויסופקו תוך עד 7 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית. ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.
  3. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר. (או על ידי החברה)
  4. החברה רשאית לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר או בכל דרך אחרת.
  5. החברה תעדכן את הלקוח בעת הרכישה, בעמוד הרכישה, במקרה שבו המוצר אינו זמין במלאי.
  6. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.
  7. במקרה שהלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה, האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או בכתובת אחרת, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
  8. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:
   1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
   2. החברה מבצעת חלוקה באותו אזור;
   3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
   4. האחברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
    1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר (לרבות, אך לא למעט מצבי מלחמה או מצב מיוחד בעורף, שביתות והשבתות, אירועי אקלים קיצוניים או אסונות טבע);
    2. סיבות הקשורות לחברת השליחויות /או לדואר ישראל ו/או לנקודות האיסוף;
    3. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.
 5. מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:
  1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לחברה באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.
  3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
  4. במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתה הבלעדי של החברה, שאינה מחויבת לאשר החזר מלא או חלקי כלל..
  5. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהחברה המאשרת זאת.
  6. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:
   1. על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו;
   2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא;
   3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
   4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;
   5. יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
  7. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על החברה.
  8. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי החברה. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת.
  9. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 6. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה והשימוש באתר או במוצרים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט מקומית וייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין החברה
 7. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
  1. האתר בכללותו, וכן המוצרים, לרבות כל המידע המופיע בהם, מוצעים לציבור כמות שהם (As is), ויהיו מדויקים ונכונים ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  2. החברה שומרת על זכותה לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר או במוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 8. אחריות החברה:
  1. אין לראות במידע המופיע באתר במוצרים או מטעם החברה משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של המוצרים הנמכרים בו והשירותים המסופקים על ידי החברה. החברה, ומי מטעמה, לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש או למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, במוצרים, ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.
  2. התכנים באתר ובמוצרים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש או למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר או במוצרים יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר או המשתמש במוצרים.
  3. תמונות המוצרים באתר או בכל פרסום אחר מטעם החברה מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את האתר.
  4. החברה לא תהיה אחראית בגין נזק כתוצאה משימוש לא סביר במוצרים, כגון חשיפת המוצר לחומרים כימיים, חומרי ניקוי, כלור, טמפרטורות קיצוניות, לחות וכל מה שעשוי לפגוע במוצר.
  5. המוצרים המופיעים באתר מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יישאו באחריות לפנות אל היצרן ו/או היבואן במקרה מימוש אחריות המוצר.
  6. השימוש במוצרים הנמכרים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה לו כל טענה כלפי ה      אתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש במוצרים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על מוצר מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצרים.
  7. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (כגון השימוש במוצר, גיל מינימלי לשימוש, תחזוקת המוצר וכד’) והאחריות הינה על הלקוח.
  8. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 9. מדיניות פרטיות:
  1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות.
  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר או למוצר ממוצרי החברה, האתר (לרבות החברה) אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: המידע הנאסף באתר). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר או החברה לצרכים הבאים:
   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   2. תפעולו התקין של האתר או המוצרים;
   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר או החברה;
   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   6. כדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   7. כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   8. כדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי הבחרה בנוגע למוצרים אותם החברה מספקת;
   9. כדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מעת לעת.
  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר או במוצרי החברה אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר או מול החברה, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  4. יחד עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   2. האחברה ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט
   3. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר זה;
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   5. אם תפר את התקנון של החברה או אם תבצע באמצעות האתר או המוצרים, או בקשר כלשהו עם האתר או המוצרים, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   6. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   7. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים (וזאת ללא חשיפת פרטים מזהים או רגישים בכל מקרה)
   8. כמו כן, יתכן שהאתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;
   9. אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר או המוצר או החברה יעברו לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתרא ו בחברה אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   10. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בה או על ידיה.
 1. שיפוי:
  1. על הגולש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.
 1. שונות:
  1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר, במוצרי החברה, בכל שירות מטעם החברה או בכל התקשרות מולה.
  2. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, וכן כל שיהוי במימוש זכות או הוראה, לא יחשבו כוויתור מצד החברה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. החברה תהיה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.
 2. יצירת קשר:
  1. חברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר, החברה ומוציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
  2. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים.
  3. פניות בכתב יש להעביר בדואר רשום בלבד עם אישור מסירה, או בדואר אלקטרוני לכתובת שלהלן בצירוף פרטים מזהים של השולח, אולם מסר שנשלח בדואר אלקטרוני לא ייחשב כאילו נמסר או נקלט על ידי החברה, אלא אם החברה אישרה במייל חוזר את קבלת הדואר האלקטרוני.

כתובת:

רחוב ל”ה 2, גבעתיים;

טלפון:

077-2042282;

דוא”ל:

 support@excellent-brain.com

שאל אותי!